رفاه

آموزش آشنایی با شیوه های تشخیص جعل

آموزش آشنایی با شیوه های تشخیص جعل

بینا: دوره آموزشی تربیت مدرس آشنایی با شیوه های تشخیص جعل و کلاهبرداری با حضور ...

آماد‌گی بانک رفاه برای ارائه خد‌مات به شستا

آماد‌گی بانک رفاه برای ارائه خد‌مات به شستا

ایبینا: مد‌یرعامل بانک رفاه گفت: د‌ر همکاری با شستا تمایل ند‌اریم آن مجموعه به‌صورت تکلیفی ...

مجمع عمومی عادی سالانه بانک رفاه برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه بانک رفاه برگزار شد

بینا:مجمع عمومی عادی سالانه بانک رفاه با حضور نمایندگان صاحبان سهام و مسئولان عالی این ...

مدیرعامل بانک رفاه : بازاریابان احساس نیاز را خلق می کنند

مدیرعامل بانک رفاه : بازاریابان احساس نیاز را خلق می کنند

بینا: مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در دنیای امروز بازاریابی به گونه ای است که ...

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران

بینا: علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران طی پیامی روز خبرنگار را به اصحاب ...

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی در بانک رفاه

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی در بانک رفاه

بینا: با هدف ارتقاء سطح آموزش های تخصصی و توانمند سازی کارکنان بانک رفاه کارگران ...

تقویت بخش ارزی بانک رفاه

تقویت بخش ارزی بانک رفاه

بینا: بانک رفاه کارگران، حوزه‌های بین‌الملل و بخش ارزی خود را تقویت می‌کند.

آموزش تفکر سیستمی در بانک رفاه

آموزش تفکر سیستمی در بانک رفاه

بینا: با هدف ارتقاء سطح آموزش های تخصصی و توانمند سازی کارکنان بانک رفاه کارگران ...

قرارداد همکاری بانک رفاه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

قرارداد همکاری بانک رفاه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

بینا: با حضور مدیران عامل بانک رفاه کارگران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار ...

رویکردهای نوین بانک رفاه کارگران

رویکردهای نوین بانک رفاه کارگران

بینا: بانک رفاه کارگران متناسب با شرایط بین المللی و با اتخاذ رویکردهای مطلوب بانکداری ...