دینار

گردش دینار در سرزمین ریال

گردش دینار در سرزمین ریال

عراقی ‌ها سال ‌ها است که به ایران سفر می‌کنند، مقصد اصلیشان مشهد و هدف، ...

وقتی می‌گوییم یک قرون، دوزار یعنی چقدر؟

وقتی می‌گوییم یک قرون، دوزار یعنی چقدر؟

هر چند سالیان طولانی است که تومان واحد پولی ایران تلقی می شود اما مشتقات ...

نرخ ۲۰ارز بانکی رشد کرد

نرخ ۲۰ارز بانکی رشد کرد

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۰ ...

قیمت دلار ثابت ماند

قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۴ ...

نرخ یورو و پوند بانکی کاهش یافت

نرخ یورو و پوند بانکی کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۵ ...

نرخ دلار بانکی ثابت ماند

نرخ دلار بانکی ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۸ ...

نرخ دلار ثابت ماند

نرخ دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۷ ...

افزایش نرخ دلار و پوند بانکی

افزایش نرخ دلار و پوند بانکی

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۳ ...