دینار

نرخ رسمی پوند و یورو افزایش یافت/دلار ثابت ماند

نرخ رسمی پوند و یورو افزایش یافت/دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز ۲۰ تیر ۹۸ اعلام کرد که بر ...

نرخ رسمی یورو و پوند سقوط کرد

نرخ رسمی یورو و پوند سقوط کرد

بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ...

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/دلار ثابت ماند

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی یورو کاهش یافت/ قیمت ۱۲ ارز ثابت ماند

نرخ رسمی یورو کاهش یافت/ قیمت ۱۲ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/قیمت دلار ثابت ماند

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/قیمت دلار ثابت ماند

نرخ ۴۷ ارز برای امروز اعلام شد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز مانند ...

قیمت رسمی ۱۲ ارز ثابت ماند/یورو افزایش و پوند کاهش یافت

قیمت رسمی ۱۲ ارز ثابت ماند/یورو افزایش و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

قیمت رسمی ۴۷ ارز اعلام شد/کاهش نرخ یورو و پوند

قیمت رسمی ۴۷ ارز اعلام شد/کاهش نرخ یورو و پوند

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن ...

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/ نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/ نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز یکشنبه ۹ تیرماه ۹۸ اعلام کرد که ...