دینار

روند کاهشی نرخ رسمی یورو و پوند /قیمت ۱۱ ارز ثابت ماند

روند کاهشی نرخ رسمی یورو و پوند /قیمت ۱۱ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد؛ براین اساس نرخ ۲۹ ...

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/قیمت دلار همچنان ثابت است

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/قیمت دلار همچنان ثابت است

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/قیمت دلار همچنان ثابت است

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/قیمت دلار همچنان ثابت است

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند / دلار همچنان ۴۲۰۰ تومان

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند / دلار همچنان ۴۲۰۰ تومان

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که قیمت همه ارزها نسبت ...

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/ قیمت ۱۰ ارز ثابت ماند

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/ قیمت ۱۰ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی پوند و یورو افزایش یافت/دلار ثابت ماند

نرخ رسمی پوند و یورو افزایش یافت/دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز ۲۰ تیر ۹۸ اعلام کرد که بر ...

نرخ رسمی یورو و پوند سقوط کرد

نرخ رسمی یورو و پوند سقوط کرد

بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ...

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/دلار ثابت ماند

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی یورو کاهش یافت/ قیمت ۱۲ ارز ثابت ماند

نرخ رسمی یورو کاهش یافت/ قیمت ۱۲ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...