دینار

نرخ رسمی پوند کاهش یافت/ثبات نرخ ۱۲ ارز ملی

نرخ رسمی پوند کاهش یافت/ثبات نرخ ۱۲ ارز ملی

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/کاهش قیمت ۱۶ واحد پولی

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/کاهش قیمت ۱۶ واحد پولی

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/کاهش قیمت ۱۶ واحد پولی

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/کاهش قیمت ۱۶ واحد پولی

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند/ هر یورو ۴۷۱۲ تومان

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند/ هر یورو ۴۷۱۲ تومان

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که قیمت همه ارزها نسبت ...

نرخ رسمی یورو افزایش یافت/ کاهش قیمت پوند

نرخ رسمی یورو افزایش یافت/ کاهش قیمت پوند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

افزایش نرخ رسمی یورو / قیمت پوند کاهش یافت

افزایش نرخ رسمی یورو / قیمت پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

کاهش نرخ رسمی پوند و یورو/قیمت ۱۵ واحد پولی افزایش یافت

کاهش نرخ رسمی پوند و یورو/قیمت ۱۵ واحد پولی افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز ۲۰ خرداد ۹۸اعلام کرد که بر اساس ...

ثبات نرخ ۴۷ ارز رسمی/دلار همچنان ۴۲۰۰ تومان

ثبات نرخ ۴۷ ارز رسمی/دلار همچنان ۴۲۰۰ تومان

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز( یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸) اعلام کرد که ...

کاهش نرخ رسمی یورو/قیمت پوند افزایش یافت

کاهش نرخ رسمی یورو/قیمت پوند افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز ۱۳ خردادماه ۹۸ اعلام کرد که بر ...

ثبات نرخ ۴۷ ارز رسمی/نرخ بانکی هر یورو ۴۷۰۰ تومان

ثبات نرخ ۴۷ ارز رسمی/نرخ بانکی هر یورو ۴۷۰۰ تومان

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز، یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸ اعلام کرد که ...