دفترچه-بیمه

امکان استفاده ازدفترچه بیمه مادر برای نوزاد فاقد کدملی و شناسنامه

امکان استفاده ازدفترچه بیمه مادر برای نوزاد فاقد کدملی و شناسنامه

مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت: این سازمان برای نوزاد فاقد کدملی و ...

بازگشت تصویر ابوعلی‌ سینا به دفترچه تأمین اجتماعی

بازگشت تصویر ابوعلی‌ سینا به دفترچه تأمین اجتماعی

همزمان با روز پزشک و زادروز ابوعلی سینا، طرح جدید دفترچه تامین اجتماعی منقش به ...

لزوم ارائه مدارک احراز هویت برای صدور دفترچه بیمه سلامت

لزوم ارائه مدارک احراز هویت برای صدور دفترچه بیمه سلامت

مدیرکل دفتر ارزیابی، عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت با تاکید بر لزوم ...

آغاز اجرای نسخه جدید برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع

آغاز اجرای نسخه جدید برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع

معاون بهداشت وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از آغاز اجرای نسخه جدید برنامه ملی پزشک ...

هفت میلیون ایرانی همپوشانی بیمه ای دارند

هفت میلیون ایرانی همپوشانی بیمه ای دارند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:هفت میلیون شهروند ایرانی، همپوشانی بیمه ای دارند، ...