دانشجو

صف هشت هزار نفری دانشجویان برای دریافت ارز

صف هشت هزار نفری دانشجویان برای دریافت ارز

تهران - ایرنا - رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: هشت ...

فردا آخرین مهلت ثبت نام ارز دانشجویی است

فردا آخرین مهلت ثبت نام ارز دانشجویی است

فردا ۲۰ اسفند ۹۷ مهلت ثبت و ویرایش درخواست ارز دانشجویی برای نیمسال دوم سال ...

شیوه پذیرش دانشجوی خارجی پسا دکتری و دوره کوتاه مدت تدوین شد

شیوه پذیرش دانشجوی خارجی پسا دکتری و دوره کوتاه مدت تدوین شد

دستورالعمل شیوه پذیرش دوره های پسا دکتری و کوتاه مدت مطالعاتی ویژه دانشجویان غیر ایرانی ...

جایگزینی ابزار با هدف

جایگزینی ابزار با هدف

دکتر زهرا کریمی عضو ...

محک پایان‌نامه‌های دانشجویی