خوزستان

افتتاح شرکت نسوز خوزستان واحد دولومیت با تسهیلات بانک صنعت و معدن

افتتاح شرکت نسوز خوزستان واحد دولومیت با تسهیلات بانک صنعت و معدن

شرکت نسوز خوزستان واحد دولومیت با تامین مالی بانک صنعت و معدن و طی مراسمی ...

۱۸۷۰ مسکن محرومین در آبادان و خرمشهر و ۲۸ مدرسه در خوزستان به بهره‌برداری رسید

۱۸۷۰ مسکن محرومین در آبادان و خرمشهر و ۲۸ مدرسه در خوزستان به بهره‌برداری رسید

آیین بهره‌برداری از یک هزار و ۸۷۰ واحد مسکن محرومین در روستاهای آبادان و خرمشهر ...