خوراک

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در دی ماه

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در دی ماه

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در دی ماه سال ...

تغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در دی ماه

تغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در دی ماه

مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در دی ماه سال‌جاری را اعلام کرد که ...

شهروندان ایرانی چقدر برای خوراکی هزینه می‌کنند؟

شهروندان ایرانی چقدر برای خوراکی هزینه می‌کنند؟

آمارها نشان می‌دهد که خانوارهای شهری ایرانی در سال ۹۷ حدود ۲۳ درصد بیش از ...

شهروندان ایرانی چقدر برای خوراکی هزینه می‌کنند؟

شهروندان ایرانی چقدر برای خوراکی هزینه می‌کنند؟

آمارها نشان می‌دهد که خانوارهای شهری ایرانی در سال ۹۷ حدود ۲۳ درصد بیش از ...

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در آذر ماه

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در آذر ماه

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در آذر ماه سال ...

تغییرات تورم دهک‌های هزینه‌ای در آذر ٩٨

تغییرات تورم دهک‌های هزینه‌ای در آذر ٩٨

نرخ تورم کل کشور در آذر ماه ١٣٩٨ برابر ٤٠,٠ درصد است که در دهک‌های ...

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در آبان ماه

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در آبان ماه

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران طی آبان ماه سال ...

شکاف تورم دهک‌های هزینه‌ای کاهش یافت

شکاف تورم دهک‌های هزینه‌ای کاهش یافت

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٣,٦ درصد ...

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در مهر ماه ۹۸

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در مهر ماه ۹۸

مرکز آمار ایران متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در مهر ماه ۹۸ را اعلام ...

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در مهر ماه ۹۸

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در مهر ماه ۹۸

مرکز آمار ایران متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در مهر ماه ۹۸ را اعلام ...