خصوصی

توسعه شهر کرمان فقط با جلب مشارکت بخش خصوصی شتاب خواهد گرفت

توسعه شهر کرمان فقط با جلب مشارکت بخش خصوصی شتاب خواهد گرفت

کرمان - معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان گفت: فرآیند توسعه شهر کرمان فقط با ...

«آذرآب» در گرداب شایعات/شرط و شروط استاندار برای واگذاری

«آذرآب» در گرداب شایعات/شرط و شروط استاندار برای واگذاری

اراک- کارگران معترض شرکت «آذر آب» که به دلیل تجمعات اخیر کارگری بازداشت‌شده بودند آزاد ...

مردمی سازی بخش کشاورزی، باعث تأمین امنیت غذایی کشور می‌شود/ خصوصی سازی با رهاسازی متفاوت است

مردمی سازی بخش کشاورزی، باعث تأمین امنیت غذایی کشور می‌شود/ خصوصی سازی با رهاسازی متفاوت است

دکتر حجت ورمزیاری گفت: مردمی کردن اقتصاد در همه بخش‌ها ودر حوزه زراعی و کشاورزی ...

مردمی سازی بخش کشاورزی، باعث تأمین امنیت غذایی کشور می‌شود/ خصوصی سازی با رهاسازی متفاوت است

مردمی سازی بخش کشاورزی، باعث تأمین امنیت غذایی کشور می‌شود/ خصوصی سازی با رهاسازی متفاوت است

دکتر حجت ورمزیاری گفت: مردمی کردن اقتصاد در همه بخش‌ها ودر حوزه زراعی و کشاورزی ...

تعیین‌تکلیف شرکت‌های حلقوی پیش از خصوصی‌سازی

تعیین‌تکلیف شرکت‌های حلقوی پیش از خصوصی‌سازی