خصوصی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد : راه کارهایی برای خروج از رکود

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد : راه کارهایی برای خروج از رکود

بحث خروج از رکود در ماه ها و هفته های گذشته به مهم ترین موضوع ...

 رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم رکود را تایید کرد

رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم رکود را تایید کرد

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: به دلیل رکود اقتصادی درصد کمی از اهداف خصوصی سازی تحقق ...

نرخ سود با ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی کاهش می‌یابد

نرخ سود با ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی کاهش می‌یابد

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و ...

سقف سود برای اوراق مرابحه تعیین شود

سقف سود برای اوراق مرابحه تعیین شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت تعیین ...

نارضایتی مردم از تاخیر در پرداخت دیه

نارضایتی مردم از تاخیر در پرداخت دیه

تشکیل پرونده های متعدد در دستگاه قضایی و استمداد مردم از مسئولان برای ملزم کردن ...