خزانه

تصویب دو امکان جدید برای اسناد خزانه اسلامی

تصویب دو امکان جدید برای اسناد خزانه اسلامی

دو امکان جدید برای اسناد خزانه اسلامی دولت در راستای انطباق با نیازهای فعلی و ...

امکان پرداخت بدهی دولت به اشخاص حقیقی وحقوقی با اسناد تسویه خزانه

امکان پرداخت بدهی دولت به اشخاص حقیقی وحقوقی با اسناد تسویه خزانه

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات ...

تکلیف خزانه برای وصول سود دولت از شرکت‌های دارای سهم ۵۰ درصدی

تکلیف خزانه برای وصول سود دولت از شرکت‌های دارای سهم ۵۰ درصدی

نمایندگان مجلس خزانه کل کشور را مکلف به وصول سود دولت از شرکت‌های دارای سهم ...

دولت زیر سلطه بانک

دولت زیر سلطه بانک