خبرنگاران

استیضاح وزیر اقتصاد در پی «توهین به نماینده سراوان» کلید خورد

استیضاح وزیر اقتصاد در پی «توهین به نماینده سراوان» کلید خورد

نماینده خاش گفت که تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد با ۴۰ امضاء در حال تهیه است.