خانوارهای-آمریکایی

هزینه سالانه ۱۵۰۰ دلاری جنگ تجاری برای خانوارهای آمریکایی

هزینه سالانه ۱۵۰۰ دلاری جنگ تجاری برای خانوارهای آمریکایی

تعرفه‌ ۱۵ درصدی بر میلیاردها دلار از کالاهای مصرفی چینی نظیر ظروف، قلم موی نقاشی ...

هزینه سالانه ۱۵۰۰ دلاری جنگ تجاری برای خانوارهای آمریکایی

هزینه سالانه ۱۵۰۰ دلاری جنگ تجاری برای خانوارهای آمریکایی

تعرفه‌ ۱۵ درصدی بر میلیاردها دلار از کالاهای مصرفی چینی نظیر ظروف، قلم موی نقاشی ...

ثروت خانوارهای آمریکایی از ۱۰۰ تریلیون دلار گذشت!

ثروت خانوارهای آمریکایی از ۱۰۰ تریلیون دلار گذشت!

گذشتن ثروت خانوارهای آمریکایی از ۱۰۰ تریلیون دلار، می‌تواند هم خبری خوب و هم خبری ...

افزایش اختلاف طبقاتی در آمریکا

افزایش اختلاف طبقاتی در آمریکا

هر چند که متوسط درآمد خانوارهای آمریکایی برای سومین سال متوالی رشد کرده اما اختلاف ...

بدهی خانوارهای آمریکایی به ۱۳.۳تریلیون دلار رسید

بدهی خانوارهای آمریکایی به ۱۳.۳تریلیون دلار رسید

میزان وام‌هایی که آمریکایی‌ها دریافت کرده‌اند در سه ماه دوم سال ۲۰۱۸ با ۴۵۴ میلیارد ...