خارجی

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کم شد

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کم شد

آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش حجم دارایی‌های خارجی آن و افزایش این دارایی‌ها در ...

تازه‌ترین آمار تجارت خارجی کشور/مبادلات تجاری۳۵.۵میلیارد دلار شد

تازه‌ترین آمار تجارت خارجی کشور/مبادلات تجاری۳۵.۵میلیارد دلار شد

تازه ترین گزارش گمرک از وضعیت تجارت خارجی کشور منتشر شد که بر این اساس ...

ترکیه چقدر سرمایه خارجی جذب کرد؟

ترکیه چقدر سرمایه خارجی جذب کرد؟

حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه تا پایان ماه ژوئن ۶.۳ درصد افزایش یافت.

پذیرش توریست خارجی در هتل بوتیک‌ها

پذیرش توریست خارجی در هتل بوتیک‌ها