حق بیمه شخص ثالث - tag‌

افزایش ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال 96

افزایش ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال 96

بیمه مرکزی حق بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال 1396 را مشخص کرد. ...

لحاظ کردن حق بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو منطقی و موجه نیست

لحاظ کردن حق بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو منطقی و موجه نیست

مرتبط کردن افزایش قیمت خودرو های صفرکیلومتر به بیمه بی معنی است و موضوعیت ندارد....

لزوم خرید الحاقیه افزایش دیه بیمه شخص ثالث در آستانه نخستین ماه حرام

لزوم خرید الحاقیه افزایش دیه بیمه شخص ثالث در آستانه نخستین ماه حرام

دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران در آستانه بیست و یکم فروردین و حلول ماه رجب که نخستین ماه حرام در سال 1395 به شمار می رود، توجه شهروندان...