حقوقی

راهبردهای حقوقی بانک توسعه تعاون در تناسب با اهداف توسعه ای

راهبردهای حقوقی بانک توسعه تعاون در تناسب با اهداف توسعه ای

امیر هوشنگ عصارزراده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام کرد: راهبردهای حقوقی بانک توسعه ...

آیین‌نامه اجرایی افزایش سرمایه به کمیسیون اقتصاد دولت رسید

آیین‌نامه اجرایی افزایش سرمایه به کمیسیون اقتصاد دولت رسید

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح آیین نامه تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون ...

روش‌های واگذاری و موانع آن

روش‌های واگذاری و موانع آن