جذب-نقدینگی

راهکارهای بورسی برای جذب نقدینگی‌های سرگردان

راهکارهای بورسی برای جذب نقدینگی‌های سرگردان

رییس سازمان بورس تاسیس نهادهای مالی، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی همراه با معافیت‌های مالیاتی، پذیرش ...

راهکارهای بورسی برای جذب نقدینگی‌های سرگردان

راهکارهای بورسی برای جذب نقدینگی‌های سرگردان

رییس سازمان بورس تاسیس نهادهای مالی، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی همراه با معافیت‌های مالیاتی، پذیرش ...

اولویت دولت برای گذر از این دوران اقتصادی هنوز مشخص نیست

اولویت دولت برای گذر از این دوران اقتصادی هنوز مشخص نیست

یک کارشناس بورس با بیان اینکه بازار بورس توان جذب نقدینگی را دارد، گفت: جذب ...

بورس توان جذب نقدینگی را دارد/دولت سیاست خود اعلام کند

بورس توان جذب نقدینگی را دارد/دولت سیاست خود اعلام کند

یک کارشناس بورس با بیان اینکه بازار بورس توان جذب نقدینگی را دارد، گفت: جذب ...

دلار، نقدینگی را به سمت بورس هدایت کرد

دلار، نقدینگی را به سمت بورس هدایت کرد

معاون نظارت بر ابزارها و نهادهای مالی اعلام کرد : یکی از عوامل موثر در ...

علت رشد نقدینگی در بورس چیست؟

علت رشد نقدینگی در بورس چیست؟

طی روزهای اخیر قیمت سهم‌ها در بورس اوراق بهادار با رشد فزاینده‌ای همراه بود. معاون ...