توسعه

صبوری زیاندیدگان شرکت بیمه توسعه تا کی؟

صبوری زیاندیدگان شرکت بیمه توسعه تا کی؟

بینا:مدتی است بیمه گزاران محترم شرکت بیمه توسعه از دریافت حقوق قانونی خود بازمانده اند ...

اعطای چک‌های خسارت به زیان‌دیدگان بیمه توسعه

اعطای چک‌های خسارت به زیان‌دیدگان بیمه توسعه

بینا:این سند فاقد قوانین و مقررات چک است و اگر در سررسید نقد نشود در ...

صندوق پول موفقیت اقتصادی ایران را معجزه می‌داند

صندوق پول موفقیت اقتصادی ایران را معجزه می‌داند

بینا: وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به هدف قرار گرفتن نظام تامین مالی ...

روند پرداخت خسارات معوق در بیمه توسعه

روند پرداخت خسارات معوق در بیمه توسعه

زیان دیدگان طلبکار از بیمه توسعه روز گذشته بار دیگر در مقابل ساختمان مرکزی این ...

عرضه اوراق اجاره با ضمانت بانک توسعه صادرات در بورس

عرضه اوراق اجاره با ضمانت بانک توسعه صادرات در بورس

بینا:برای اولین بار در کشور و با ضمانت بانک توسعه صادرات اوراق اجاره در بورس ...