تنظیم-بازار

دستور وزیر کشور به استانداران برای پیگیری مصوبات ستاد تنظیم بازار

دستور وزیر کشور به استانداران برای پیگیری مصوبات ستاد تنظیم بازار

رحمانی فضلی با صدور دستور به استانداران سراسر کشور و معاون اقتصادی وزارت کشور، خواستار ...

جلسات کمیته تنظیم بازار روزانه برگزار می شود

جلسات کمیته تنظیم بازار روزانه برگزار می شود

زنجان-استاندار زنجان گفت: ۷ کمیته بعد از سهمیه‌بندی و اصلاح نرخ بنزین، در استان تشکیل ...

اهرم‌های جدید تنظیم بازار

اهرم‌های جدید تنظیم بازار