تلفات-جاده‌ای

آماده پرداخت سهم صنعت بیمه در کاهش تلفات جاده‌ای هستیم

آماده پرداخت سهم صنعت بیمه در کاهش تلفات جاده‌ای هستیم

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه پرداخت هزینه برای کاهش تلفات با اصول بنگاه‌داری ...

نقش‌آفرینی بیمه تجارت نو در همایش کاهش تلفات جاده‌ای

نقش‌آفرینی بیمه تجارت نو در همایش کاهش تلفات جاده‌ای

نشست هم اندیشی تلفات جاده‌ای، چالش‌ها و راهکارها با حضور رییس کل بیمه مرکزی و ...

تقی زاده: برای کاهش تلفات جاده‌ای باید بنزین را گران کنند

تقی زاده: برای کاهش تلفات جاده‌ای باید بنزین را گران کنند

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه اگر دولت نمی‌تواند بودجه 280 هزار میلیارد تومانی ...

تقی زاده: برای کاهش تلفات جاده‌ای باید بنزین را گران کنند

تقی زاده: برای کاهش تلفات جاده‌ای باید بنزین را گران کنند

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه اگر دولت نمی‌تواند بودجه 280 هزار میلیارد تومانی ...