تعیین

احتمال ورود رییس‌جمهور به پرونده ترخیص خودروهای وارداتی

احتمال ورود رییس‌جمهور به پرونده ترخیص خودروهای وارداتی

وزیر اقتصاد توضیحاتی درباره خودروهای موجود در گمرک و احتمال ورود رییس جمهور به این ...

احتمال ورود رییس‌جمهور به پرونده ترخیص خودروهای وارداتی

احتمال ورود رییس‌جمهور به پرونده ترخیص خودروهای وارداتی

وزیر اقتصاد توضیحاتی درباره خودروهای موجود در گمرک و احتمال ورود رییس جمهور به این ...

سازمان خصوصی سازی نقشی در تعیین قیمت بنگاه‌های اقتصادی ندارند

سازمان خصوصی سازی نقشی در تعیین قیمت بنگاه‌های اقتصادی ندارند

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه واگذاری ها موضوعی نیست که توسط سازمان خصوصی ...

سازمان خصوصی سازی نقشی در تعیین قیمت بنگاه‌های اقتصادی ندارد

سازمان خصوصی سازی نقشی در تعیین قیمت بنگاه‌های اقتصادی ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واگذاری‌ها موضوعی نیست که توسط سازمان خصوصی ...

سازمان خصوصی سازی نقشی در تعیین قیمت بنگاه‌های اقتصادی ندارد

سازمان خصوصی سازی نقشی در تعیین قیمت بنگاه‌های اقتصادی ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واگذاری‌ها موضوعی نیست که توسط سازمان خصوصی ...

مالیات مقطوع عملکرد سال ‌۹۷ مشاغل خودرویی اعلام شد

مالیات مقطوع عملکرد سال ‌۹۷ مشاغل خودرویی اعلام شد

سازمان مالیاتی، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل خودرویی در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ...

ابلاغ ضرایب حقوقی کارمندان، مقامات، اعضای هیات علمی و قضات

ابلاغ ضرایب حقوقی کارمندان، مقامات، اعضای هیات علمی و قضات

با تصویب دولت حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۵ میلیون و ۶۳۴ ...

ابلاغ ضرایب حقوقی کارمندان، مقامات، اعضای هیات علمی و قضات

ابلاغ ضرایب حقوقی کارمندان، مقامات، اعضای هیات علمی و قضات

با تصویب دولت حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۵ میلیون و ۶۳۴ ...

میزان مالیات املاک در سال ۹۸ تعیین شد

میزان مالیات املاک در سال ۹۸ تعیین شد

مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال ۹۸ به میزان ۶ ...

میزان مالیات املاک در سال ۹۸ تعیین شد

میزان مالیات املاک در سال ۹۸ تعیین شد

مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال ۹۸ به میزان ۶ ...