تبریز

افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها با اوراق رهنی

افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها با اوراق رهنی

بینا: اوراق رهنی یا همان MBS ها ابزاری در جهت بزرگ شدن بازار اولیه رهن ...

قدرت وام مسکن با اوراق رهنی افزایش می‌یابد

قدرت وام مسکن با اوراق رهنی افزایش می‌یابد

عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار گفت: اوراق رهنی یا همان MBS ها ابزاری در ...