تامین

 پرداخت حقوق مستمری‌بگیران از بیستم هرماه

پرداخت حقوق مستمری‌بگیران از بیستم هرماه

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از ابلاغ برنامه و بودجه مصوب سال جاری ...

 مستمری بازنشستگان بیش از نرخ تورم افزایش می‌یابد

مستمری بازنشستگان بیش از نرخ تورم افزایش می‌یابد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال 95 مستمری بازنشستگان بیش از نرخ تورم افزایش ...

 اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی

اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی

اگر نخواهیم در آینده نزدیک سربار دولت باشیم تنها راه حل پیشگیری، افزایش تدریجی بیمه ...

بانک رفاه کارت اعتباری خرید کالا می‌دهد

بانک رفاه کارت اعتباری خرید کالا می‌دهد

مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند و حقوق ماهانه آنها کمتر ...

 تأمین اجتماعی بیمه تاکسیران ها را پیگیری می کند

تأمین اجتماعی بیمه تاکسیران ها را پیگیری می کند

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان تاکسیرانی شهر تهران از پیگیری قضایی عدم پرداخت حق ...