بیکاری

هر بیکار شده‌ای تا چندماه می‌تواند مقرری «بیمه بیکاری» دریافت کند؟

هر بیکار شده‌ای تا چندماه می‌تواند مقرری «بیمه بیکاری» دریافت کند؟

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی شرایط بهره‌مندی از «بیمه بیکاری» را تشریح کرد.

نرخ بیکاری اروپایی‌ها در پایین‌ترین سطح باقی ماند

نرخ بیکاری اروپایی‌ها در پایین‌ترین سطح باقی ماند

نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا ۶.۳ درصد و در منطقه یورو ۷.۵ درصد باقی ماند.

نرخ بیکاری کشورهای اروپایی در پایین‌ترین سطح تاریخ

نرخ بیکاری کشورهای اروپایی در پایین‌ترین سطح تاریخ

متوسط نرخ بیکاری کشورهای عضو منطقه یورو کاهش یافت.

بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه محسوب می‌شود؟

بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه محسوب می‌شود؟

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اشتغال مجدد ...

بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه محسوب می‌شود؟

بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه محسوب می‌شود؟

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اشتغال مجدد ...