بیمه-سلامت

افراد مجهول‌الهویه هویت‌یابی می‌شوند

افراد مجهول‌الهویه هویت‌یابی می‌شوند

تهران- ایرنا- رئیس سازمان بهزیستی کشور از هویت‌یابی افراد مجهول‌الهویه خبر داد و گفت: دست ...

بازدید بازرسان بیمه سلامت از مراکز درمانی/با ۱۶۶۶ تماس بگیرید

بازدید بازرسان بیمه سلامت از مراکز درمانی/با ۱۶۶۶ تماس بگیرید

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بازرسان ...

امضای تفاهم‌نامه دوجانبه نظام پزشکی و بیمه سلامت

امضای تفاهم‌نامه دوجانبه نظام پزشکی و بیمه سلامت

سازمان نظام پزشکی و سازمان بیمه سلامت تفاهم‌نامه ای دو جانبه را امضا کردند.

سازمان نظام پزشکی و بیمه سلامت تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند

سازمان نظام پزشکی و بیمه سلامت تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی و سازمان بیمه سلامت در راستای بهبود و ارتقای ...

مردم به خاطر نبود وحدت رویه بیمه ها به زحمت می افتند

مردم به خاطر نبود وحدت رویه بیمه ها به زحمت می افتند

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: سه بیمه پایه اصلی در کشور داریم اما ...

مردم به خاطر نبود وحدت رویه بیمه ها به زحمت می افتند

مردم به خاطر نبود وحدت رویه بیمه ها به زحمت می افتند

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: سه بیمه پایه اصلی در کشور داریم اما ...

افراد مجهول الهویه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند

افراد مجهول الهویه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند

تهران- ایرنا- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: افراد مجهول الهویه طی تفاهم نامه ای با ...

تعامل بیمه سلامت و بهزیستی برای حل مشکل بیمه افراد مجهول‌الهویه

تعامل بیمه سلامت و بهزیستی برای حل مشکل بیمه افراد مجهول‌الهویه

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت در کمک به سازمان بهزیستی برای ...

تعامل بیمه سلامت و بهزیستی برای حل مشکل بیمه افراد مجهول‌الهویه

تعامل بیمه سلامت و بهزیستی برای حل مشکل بیمه افراد مجهول‌الهویه

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت در کمک به سازمان بهزیستی برای ...

افراد مجهول الهویه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند

افراد مجهول الهویه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: افراد مجهول الهویه طی تفاهم نامه‌ای با سازمان بیمه سلامت ...