بیمه-ایران

حاشیه امنیت شغل بیمه در هاله ای از ابهام است

حاشیه امنیت شغل بیمه در هاله ای از ابهام است

محمد رضا محمدی کارشناس ارشد مدیریت، رئیس انجمن صنفی بیمه ایران در استان زنجان: زمانی ...

حاشیه امنیت شغل بیمه در هاله ای از ابهام است

حاشیه امنیت شغل بیمه در هاله ای از ابهام است

محمد رضا محمدی کارشناس ارشد مدیریت، رئیس انجمن صنفی بیمه ایران در استان زنجان: زمانی ...

افتتاح هفتمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در شیراز

افتتاح هفتمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در شیراز

هفتمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران با حضور مدیر عامل کارگزاری، عضو هیات مدیره و ...

استقرار واحدهای سیار فروش بیمه‌نامه برابر سایپا

استقرار واحدهای سیار فروش بیمه‌نامه برابر سایپا

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران با تاکید بر تداوم پذیرش بیمه خودروهای صفر کیلومتر شرکت ...

شروط بیمه ایران برای خودرو‌های سایپا

شروط بیمه ایران برای خودرو‌های سایپا

تیم‌های صدور سیار بیمه ایران در مقابل شرکت سایپا استقرار دارند و مالکین خودرو‌های صفر ...

نقدینگی بیمه ایران  پارسال به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسید

نقدینگی بیمه ایران پارسال به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسید

مدیرعامل بیمه ایران با تشریح برنامه‌های کاهش زیان انباشته و افزایش سطح توانگری گفت: نقدینگی ...

اتفاقات بزرگ در عرصه بیمه‌های زندگی بیمه ایران

اتفاقات بزرگ در عرصه بیمه‌های زندگی بیمه ایران

عضو هیات مدیره بیمه ایران تاکید کرد که در آینده نزدیک شاهد اتفاقات بزرگ در ...

سازمان فروش بیمه‌های زندگی بیمه ایران در استان‌ها تشکیل می‌شود

سازمان فروش بیمه‌های زندگی بیمه ایران در استان‌ها تشکیل می‌شود

بیمه ایران قصد دارد سازمان فروش بیمه‌های زندگی در استان‌ها تشکیل دهد و هر نماینده ...

سازمان فروش بیمه‌های زندگی بیمه ایران در استان‌ها تشکیل می‌شود

سازمان فروش بیمه‌های زندگی بیمه ایران در استان‌ها تشکیل می‌شود

بیمه ایران قصد دارد سازمان فروش بیمه‌های زندگی در استان‌ها تشکیل دهد و هر نماینده ...

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه اعلام شد

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه اعلام شد

بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه را بر مبنای ...