برگشت

۹ درصد چک‌ها برگشت خورد

۹ درصد چک‌ها برگشت خورد

در آبان امسال هفت میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۸۳۶ هزار میلیارد ...

معرفی بدحساب‌ترین و خوش‌حساب‌ترین استان‌ها در استفاده از چک

معرفی بدحساب‌ترین و خوش‌حساب‌ترین استان‌ها در استفاده از چک

در شهریورماه تعداد ۶۸۸ هزار چک به ارزش حدود ۱۰۸ هزار میلیارد ریال در کل ...

شیوه استعلام پیامکی چک‌ های صیادی

شیوه استعلام پیامکی چک‌ های صیادی

با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک‌ های صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ می‌توان از وضعیت اعتباری ...

شیوه استعلام پیامکی چک‌های صیادی

شیوه استعلام پیامکی چک‌های صیادی

با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک‌های صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ می‌توان از وضعیت اعتباری صادرکننده ...

بانکها همچنان قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند

بانکها همچنان قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند

۹ ماه از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد و بانکها همچنان از اجرای کامل آن ...

بانکها همچنان قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند

بانکها همچنان قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند

۹ ماه از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد و بانکها همچنان از اجرای کامل آن ...

با تبعات صدور چک بی محل آشنا شوید

با تبعات صدور چک بی محل آشنا شوید

مطابق ماده ۵ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت ...

جزئیات ۵۲۵ هزار چک برگشتی کشور

جزئیات ۵۲۵ هزار چک برگشتی کشور

۵۲۵ هزار فقره چک از مجموع ۵.۴ میلیون فقره چک صادر شده در فروردین امسال ...