بانک-ملی

استفاده از ظرفیت بانک ملی برای کمک رسانی به مناطق سیل زده

استفاده از ظرفیت بانک ملی برای کمک رسانی به مناطق سیل زده

مدیرعامل بانک ملی بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های این بانک برای کمک رسانی ...

اختلال اینترنتی بانک ملی رفع شد

اختلال اینترنتی بانک ملی رفع شد

اختلالی که از ساعات اولیه صبح در تراکنش‌های اینترنتی بانک ملی پیش آمده بود، ساعاتی ...

اختلال اینترنتی بانک ملی رفع شد

اختلال اینترنتی بانک ملی رفع شد

اختلالی که از ساعات اولیه صبح در تراکنش‌های اینترنتی بانک ملی پیش آمده بود، ساعاتی ...

اختلال در اینترنت‌ بانک ملی/ تراکنش‌ها رکورد زد

اختلال در اینترنت‌ بانک ملی/ تراکنش‌ها رکورد زد

در پی اختلال در تراکنش‌های اینترنتی بانک ملی ایران، این بانک حجم بی‌سابقه تراکنش‌ها را ...

دسترسی به نسخه IOS تقویم دیجیتال سال ۱۳۹۸ بانک ملی ایران

دسترسی به نسخه IOS تقویم دیجیتال سال ۱۳۹۸ بانک ملی ایران

امکان دریافت نسخه IOS تقویم دیجیتال بانک ملی ایران فراهم شد.

دسترسی به نسخه IOS تقویم دیجیتال سال ۱۳۹۸ بانک ملی ایران

دسترسی به نسخه IOS تقویم دیجیتال سال ۱۳۹۸ بانک ملی ایران

امکان دریافت نسخه IOS تقویم دیجیتال بانک ملی ایران فراهم شد.

دسترسی به نسخه IOS تقویم دیجیتال سال ۱۳۹۸ بانک ملی ایران

دسترسی به نسخه IOS تقویم دیجیتال سال ۱۳۹۸ بانک ملی ایران

امکان دریافت نسخه IOS تقویم دیجیتال بانک ملی ایران فراهم شد.

ثبت رکورد ۶۴ میلیون تراکنش در بانک ملی ایران در ۲۷ اسفند

ثبت رکورد ۶۴ میلیون تراکنش در بانک ملی ایران در ۲۷ اسفند

تعداد تراکنش های انجام شده در بانک ملی ایران رکورد تازه ای را ثبت کرد.سال ...

بانک ملی ایران رکورد خود را شکست

بانک ملی ایران رکورد خود را شکست

تعداد تراکنش‌های انجام شده در بانک ملی ایران با گذشت از مرز ۶۴ میلیون در ...

بانک ملی ایران رکورد خود را شکست

بانک ملی ایران رکورد خود را شکست

تعداد تراکنش‌های انجام شده در بانک ملی ایران با گذشت از مرز ۶۴ میلیون در ...