بانک-شهر

بانک شهر کارمند استخدام می‌کند

بانک شهر کارمند استخدام می‌کند

بینا: بانک شهر به منظور تامین تعداد محدود نیروی انسانی مورد نیاز خود در شغل ...

راه‌اندازی سامانه نظام پیشنهادهای بانک شهر

راه‌اندازی سامانه نظام پیشنهادهای بانک شهر

بینا: مدیر عامل بانک شهر از راه اندازی سامانه نرم‌افزاری نظام پیشنهادهای این بانک خبر ...

واریز پول نقد از طریق شعب الکترونیک بانک شهر

واریز پول نقد از طریق شعب الکترونیک بانک شهر

بینا: پورزرندی: تا یک ماه آینده، مشتریان این بانک می‌توانند از طریق شعب الکترونیک، وجه ...

ارائه خدمتی جدید توسط بانک شهر

ارائه خدمتی جدید توسط بانک شهر

بینا: مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت ارائه خدمات نوین و تسهیل در انجام ...

سهام بانک شهر چند می ارزد ؟

سهام بانک شهر چند می ارزد ؟

بانک شهر : صنعت بانکداری پس از فراز و نشیب های فراوانی که در عرصه بازار ...