بانک-رفاه-کارگران

مدیرعامل بانک رفاه : بازاریابان احساس نیاز را خلق می کنند

مدیرعامل بانک رفاه : بازاریابان احساس نیاز را خلق می کنند

بینا: مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در دنیای امروز بازاریابی به گونه ای است که ...

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران

بینا: علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران طی پیامی روز خبرنگار را به اصحاب ...

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی در بانک رفاه

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی در بانک رفاه

بینا: با هدف ارتقاء سطح آموزش های تخصصی و توانمند سازی کارکنان بانک رفاه کارگران ...

تقویت بخش ارزی بانک رفاه

تقویت بخش ارزی بانک رفاه

بینا: بانک رفاه کارگران، حوزه‌های بین‌الملل و بخش ارزی خود را تقویت می‌کند.

آموزش تفکر سیستمی در بانک رفاه

آموزش تفکر سیستمی در بانک رفاه

بینا: با هدف ارتقاء سطح آموزش های تخصصی و توانمند سازی کارکنان بانک رفاه کارگران ...

قرارداد همکاری بانک رفاه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

قرارداد همکاری بانک رفاه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

بینا: با حضور مدیران عامل بانک رفاه کارگران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار ...

رویکردهای نوین بانک رفاه کارگران

رویکردهای نوین بانک رفاه کارگران

بینا: بانک رفاه کارگران متناسب با شرایط بین المللی و با اتخاذ رویکردهای مطلوب بانکداری ...

بانک رفاه اینترنتی دسته چک صادر میکند

بانک رفاه اینترنتی دسته چک صادر میکند

بینا: امکان صدور دسته چک از طریق سامانه بانکداری اینترنتی برای مشتریان حقیقی و حقوقی ...

بانک رفاه هزینه‌هایش را کم می‌کند

بانک رفاه هزینه‌هایش را کم می‌کند

بینا: دکتر علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: برای افزایش سودآوری بانک، باید به ...

پیام تبریک هفته روابط عمومی مدیر عامل بانک رفاه

پیام تبریک هفته روابط عمومی مدیر عامل بانک رفاه

بینا: فرا رسیدن 27 اردیبهشت روز روابط عمومی و آغاز هفته ارتباطات را به تمامی ...