بانک-تجارت

رتبه نخست بانک تجارت زنجان در صدور حواله های ارزی

رتبه نخست بانک تجارت زنجان در صدور حواله های ارزی

بانک تجارت استان زنجان در ۵ ماه نخست سال ۹۷ در صدور حواله های ارزی،صدور ...

فروش مجدد ارز مسافرتی در بانک تجارت

فروش مجدد ارز مسافرتی در بانک تجارت

متقاضیان دریافت ارز مسافرتی می توانند به کلیه شعب ارزی_ ریالی و واحدهای ارزی منتخب ...

آغاز مجدد فروش ارز مسافرتی در بانک تجارت

آغاز مجدد فروش ارز مسافرتی در بانک تجارت

متقاضیان دریافت ارز مسافرتی می‌توانند به تمام واحدهای ارزی و شعب ارزی_ ریالی بانک تجارت ...

گسترش روابط کارگزاری بانک حکمت ایرانیان با بانک های خارجی

گسترش روابط کارگزاری بانک حکمت ایرانیان با بانک های خارجی

معاونت امور بین الملل بانک حکمت ایرانیان در راستای ارتقا و توسعه روابط بین بانکی ...

ارتباط مستقیم رئیس هیات مدیره بانک تجارت با مشتریان

ارتباط مستقیم رئیس هیات مدیره بانک تجارت با مشتریان

علیرضا حاجعلی رئیس هیات مدیره بانک تجارت به صورت مستقیم پاسخگوی سهامداران، مشتریان و سایر ...

تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶ بانک تجارت

تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶ بانک تجارت

صورت های مالی بانک تجارت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ به ...

رییس هیات مدیره بانک تجارت پاسخگوی مشتریان

رییس هیات مدیره بانک تجارت پاسخگوی مشتریان

علیرضا حاجعلی رییس هیات مدیره بانک تجارت با حضور در مرکز ارتباط مشتریان این بانک ...