بانک-ارزی

صورت‌های مالی بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد

صورت‌های مالی بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه صادرات ایران با حضور اعضای مجمع این بانک برگزار ...

آمادگی بانک توسعه صادرات برای خرید اسکناس ارز صادرکنندگان

آمادگی بانک توسعه صادرات برای خرید اسکناس ارز صادرکنندگان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر لزوم حمایت از بازگشت ارز به کشور، گفت: ...

کسب برتری تخصصی وعملیاتی دربانکداری توسعه ای،استراژی بانک است

کسب برتری تخصصی وعملیاتی دربانکداری توسعه ای،استراژی بانک است

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: بر اساس بیانیه ماموریت و چشم انداز بانک همه ...

اگزیم بانک ایران در پی ارائه خدمات ارزی در بستر موبایل بانک

اگزیم بانک ایران در پی ارائه خدمات ارزی در بستر موبایل بانک

به گفته مدیرامورفناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات، این بانک درامکان پرداخت کارت به کارت از ...

لزوم راه‌اندازی بانک ارزی از سوی دولت

لزوم راه‌اندازی بانک ارزی از سوی دولت

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که بانک ارزی برای تنظیم نرخ ...