بانک‌ها

تحولات دیجیتال در بانکداری اسلامی

تحولات دیجیتال در بانکداری اسلامی

به تازگی هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار نوزدهمین گزارش و مقاله تحقیقاتی خود ...

ارائه کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت از امروز

ارائه کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت از امروز

معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت:صاحبان سهام عدالت از امروز ۲۵ بهمن ۹۹ می‌توانند از ...

ارائه کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت از امروز

ارائه کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت از امروز

معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت:صاحبان سهام عدالت از امروز ۲۵ بهمن ۹۹ می‌توانند از ...

کارت اعتباری سهام عدالت در روزهای آینده

کارت اعتباری سهام عدالت در روزهای آینده

سخنگوی سهام عدالت گفت: نحوه پرداخت کارت‌های اعتباری سهام عدالت و میزان تسهیلات آن را، ...

ساماندهی نیروی انسانی بانک‌های ادغامی

ساماندهی نیروی انسانی بانک‌های ادغامی

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به پیچیدگی های فرآیند ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای ...

واحدهای تولیدی نباید تعطیل یا تملیک شوند

واحدهای تولیدی نباید تعطیل یا تملیک شوند

رییس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک‌ها خود را حامی تولید می‌دانند و ...

نظارت مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی

نظارت مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی

هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) پانزدهمین مقاله و گزارش تحقیقاتی خود را تحت عنوان «نظارت ...

افزایش بهره‌وری نیروی انسانی با ادغام بانک‌ها

افزایش بهره‌وری نیروی انسانی با ادغام بانک‌ها

یک اقتصاددان گفت: مهمترین مزیتی که ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ...

بهره گیری از تجارب مفید با ادغام بانک‌ها

بهره گیری از تجارب مفید با ادغام بانک‌ها

یک اقتصاددان گفت: مهمترین مزیتی که ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ...

منابع انسانی بانک توسعه تعاون مهم‌ترین سرمایه بانک است

منابع انسانی بانک توسعه تعاون مهم‌ترین سرمایه بانک است

مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان‌های شمال غرب کشور گفت: منابع انسانی بانک‌ها ...