بازگشت-ارز-صادراتی

لاریجانی: بانک مرکزی از اهرم مالیات برای بازگشت ارز صادراتی استفاده کند

لاریجانی: بانک مرکزی از اهرم مالیات برای بازگشت ارز صادراتی استفاده کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتی پیشنهاداتی از بخش های مختلف ...

دلیل اختلاف آمار بازگشت ارز صادراتی

دلیل اختلاف آمار بازگشت ارز صادراتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دلیل اختلاف آمار بازگشت ارز صادراتی میان ...

دلیل اختلاف آمار بازگشت ارز صادراتی

دلیل اختلاف آمار بازگشت ارز صادراتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دلیل اختلاف آمار بازگشت ارز صادراتی میان ...

جهش در بازگشت ارز حاصل از صادرات

جهش در بازگشت ارز حاصل از صادرات

اگرچه بیش از ۸ ماه طول کشید تا دولت زیر بار انجام اصلاحاتی در شیوه‌های ...