بازار-سهام

رشد کمی یا کیفی؟

رشد کمی یا کیفی؟

پشوتن مشهوری نژاد/ تحلیلگر بازار سرمایه ...

دلایل صعود شاخص‌ها در بورس

دلایل صعود شاخص‌ها در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه درباره صعود تاریخی شاخص بورس به ارتفاع ۲۰۰ هزار واحد و ...

دلایل صعود شاخص‌ها در بورس

دلایل صعود شاخص‌ها در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه درباره صعود تاریخی شاخص بورس به ارتفاع ۲۰۰ هزار واحد و ...

تاثیر ورود پول تازه در بورس

تاثیر ورود پول تازه در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ورود نقدینگی جدید به بازار سهام گفت: این ...

تاثیر ورود پول تازه در بورس

تاثیر ورود پول تازه در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ورود نقدینگی جدید به بازار سهام گفت: این ...

بی تفاوتی معامله گران بازار سهام نسبت به تحریم سپاه

بی تفاوتی معامله گران بازار سهام نسبت به تحریم سپاه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت:سرمایه‌گذاران بی‌تفاوت به خبر تحریم سپاه در تالار شیشه‌ای اقدام به ...

سه عامل رشد بهاری بازار سرمایه

سه عامل رشد بهاری بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه از رکود حاکم بر سایر بازارها در کنار وضعیت مطلوب قیمت ...

هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام به رونق تولید کمک می‌کند

هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام به رونق تولید کمک می‌کند

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور ...

نقش بازار سرمایه در تحقق شعار رونق تولید

نقش بازار سرمایه در تحقق شعار رونق تولید

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت تامین مالی آسان و ارزان در تحقق ...

دلایل رشد شاخص بورس در روزهای پایانی سال

دلایل رشد شاخص بورس در روزهای پایانی سال

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است عواملی چون رکود حاکم بر بازارهای مختلف، کاهش فشار ...