اوپک

ثبت قیمت 44 دلاری برای نفت ایران در نهمین ماه 2015

ثبت قیمت 44 دلاری برای نفت ایران در نهمین ماه 2015

قیمت نفت ایران در نهمین ماه سال جاری میلادی 1.63 دلار کاهش یافت و به ...

بازار نفت لنگر ندارد

بازار نفت لنگر ندارد

یک مشاور بلندپایه سعودی گفت: نبود یک رهبر مشخص در بازار جهانی نفت باعث بی ...

«اوپک» و رویاهای «جهان سوم»

«اوپک» و رویاهای «جهان سوم»

بینا:فراز و فرود سیاسی و اقتصادی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و چالش‌های آنان در ...