انسانی

پاسخگویی بیمه مرکزی به سازمان‌های نظارتی

پاسخگویی بیمه مرکزی به سازمان‌های نظارتی

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به ضرورت حفظ استقلال و اقتدار مجموعه بیمه مرکزی، ...

شلیک کور دشمن

شلیک کور دشمن

محمد ماشین‌چیان روزنامه‌نگار و ...

شلیک کور دشمن

شلیک کور دشمن

محمد ماشین‌چیان روزنامه‌نگار و ...

روابط عمومی، گوش‌های شنوا

روابط عمومی، گوش‌های شنوا

اگر هر یک از دو طرف این بازار، زبان و گوش به عنوان فروشنده و ...

روابط عمومی، گوش‌های شنوا

روابط عمومی، گوش‌های شنوا

اگر هر یک از دو طرف این بازار، زبان و گوش به عنوان فروشنده و ...

نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان به شمار می‌آید

نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان به شمار می‌آید

جلسه هم‌اندیشی استان مازندران در راستای بهبود و ارتقای عملکرد نیروی انسانی این استان، با ...

نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان به شمار می‌آید

نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان به شمار می‌آید

جلسه هم‌اندیشی استان مازندران در راستای بهبود و ارتقای عملکرد نیروی انسانی این استان، با ...

نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان به شمار می‌آید

نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان به شمار می‌آید

جلسه هم‌اندیشی استان مازندران در راستای بهبود و ارتقای عملکرد نیروی انسانی این استان، با ...

گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه خاتم

گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه خاتم

مراسم گرامیداشت مقام معلم و تقدیر از استادان دانشگاه خاتم و بانک‌پاسارگاد، در محل دانشگاه ...

گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه خاتم

گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه خاتم

مراسم گرامیداشت مقام معلم و تقدیر از استادان دانشگاه خاتم و بانک‌پاسارگاد، در محل دانشگاه ...