انجمن

سوددهی در پورتفو مهمترین وظیفه شرکت های بیمه

سوددهی در پورتفو مهمترین وظیفه شرکت های بیمه

بینا:انجمن حرفه ای صنعت بیمه مصاحبه ای را با آقای ساتیش ماتور، یکی از مدرسان ...

ارزیابی ریسک بیمه‌گذار و خودرو به صورت موردی

ارزیابی ریسک بیمه‌گذار و خودرو به صورت موردی

بینا:یک عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه راه حل اساسی برای حل مشکلات فعلی قانون ...

بیمه شخص ثالث؛ راننده محور یا خودرو محور؟

بیمه شخص ثالث؛ راننده محور یا خودرو محور؟

بینا:این روزها که موضوع بازنگری، اصلاح یا دائمی شدن قانون بیمه موسوم به شخص ثالث، ...