انتقال

لزوم بهره مندی شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک بانک شهر

لزوم بهره مندی شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک بانک شهر

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر بر ضرورت کاهش مراجعه شهروندان به شعب ...

ثبت چک در سامانه صیاد توسط مشتریان الزامی شد

ثبت چک در سامانه صیاد توسط مشتریان الزامی شد

بر اساس قانون جدید، صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» ...

نقل و انتقال چک فقط با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد

نقل و انتقال چک فقط با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد

سخنگوی بانک تجارت یکی از الزامات قانون جدید چک را تشریح کرد.

نقش ویژه بانک پارسیان در طرح انتقال آب خلیج فارس

نقش ویژه بانک پارسیان در طرح انتقال آب خلیج فارس

مدیرعامل پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس از نقش شبکه‌ی بانکی به ویژه بانک ...

پروژه انتقال آب خلیج فارس گامی بلند در توسعه ایران اسلامی

پروژه انتقال آب خلیج فارس گامی بلند در توسعه ایران اسلامی

مدیرعامل بانک تجارت نحوه مشارکت این بانک در پروژه انتقال آب خلیج فارس را تشریح ...

پروژه انتقال آب خلیج فارس گامی بلند در توسعه ایران اسلامی

پروژه انتقال آب خلیج فارس گامی بلند در توسعه ایران اسلامی

مدیرعامل بانک تجارت نحوه مشارکت این بانک در پروژه انتقال آب خلیج فارس را تشریح ...

شمارش معکوس بهره برداری از «طرح شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس»

شمارش معکوس بهره برداری از «طرح شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس»

یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی کشور با عنوان «طرح شیرین سازی و انتقال آب ...

افتتاح قطعه نخست اَبَر پروژه انتقال آب خلیج فارس به جنوب شرق کشور

افتتاح قطعه نخست اَبَر پروژه انتقال آب خلیج فارس به جنوب شرق کشور

قطعه نخست اَبَر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران به طول ...

افتتاح قطعه نخست اَبَر پروژه انتقال آب خلیج فارس به جنوب شرق کشور

افتتاح قطعه نخست اَبَر پروژه انتقال آب خلیج فارس به جنوب شرق کشور

قطعه نخست اَبَر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران به طول ...

افزایش سقف انتقال وجه در همراه بانک کشاورزی

افزایش سقف انتقال وجه در همراه بانک کشاورزی

بانک کشاورزی سقف انتقال وجه در همراه بانک نسخه اندروید را افزایش داد.