امور

مهلت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده پاییز تمدید شد

مهلت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده پاییز تمدید شد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش ...

پیشنهاد تشکیل بازار بورس خاورمیانه

پیشنهاد تشکیل بازار بورس خاورمیانه

یک کارشناس امور اقتصادی در رابطه با شکل‌گیری پیمان‌های پولی پیشنهاد داد که بازار بورسی ...

راهکارهای توسعه خدمات غیرحضوری در اگزیم بانک

راهکارهای توسعه خدمات غیرحضوری در اگزیم بانک

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اجرای طرح تحول ...

راهکارهای توسعه خدمات غیرحضوری در اگزیم بانک

راهکارهای توسعه خدمات غیرحضوری در اگزیم بانک

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اجرای طرح تحول ...

داد و ستد با ارزهای محلی؛ راهکار کاهش فشارهای تحریمی

داد و ستد با ارزهای محلی؛ راهکار کاهش فشارهای تحریمی

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مذاکره در زمینه تجارت با سایر کشورها با ...

بهترین مسیر، پذیرش FATF  است!

بهترین مسیر، پذیرش FATF  است!

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مذاکره در زمینه تجارت با سایر کشورها با ...

آسیب کسری بودجه در افزایش تورم

آسیب کسری بودجه در افزایش تورم

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به برخی دلایل باقی ماندن مشکل تورم در اقتصاد ...

آسیب کسری بودجه در افزایش تورم/ طراحی چشم‌انداز بلندمدت کشور

آسیب کسری بودجه در افزایش تورم/ طراحی چشم‌انداز بلندمدت کشور

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به برخی دلایل باقی ماندن مشکل تورم در اقتصاد ...

شناسایی شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی

شناسایی شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای، شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی و صدور مجوز ...

شناسایی شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی

شناسایی شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای، شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی و صدور مجوز ...