اقتصاد-اسلامی

کرسی خودگرایی و علم اقتصاد اسلامی برگزار می شود

کرسی خودگرایی و علم اقتصاد اسلامی برگزار می شود

کرسی خودگرایی و علم اقتصاد اسلامی دوشنبه ۲۱ بهمن ماه در مؤسسه آموزشی و پژوهشی ...

مهمترین رکن اسلامی‌سازی علوم، روش‌سازی است

مهمترین رکن اسلامی‌سازی علوم، روش‌سازی است

معاون پژوهش حوزه های علمیه کشور در مراسم اعطای چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی ...

پذیرش دانشجو در مدرسه اقتصاد اسلامی حوزه دانشگاهیان علم و صنعت

پذیرش دانشجو در مدرسه اقتصاد اسلامی حوزه دانشگاهیان علم و صنعت

ثبت نام مدرسه اقتصاد اسلامی حوزه علوم اسلامی دانشگاه علم و صنعت ۲۸ آبان انجام ...

پذیرش دانشجو در مدرسه اقتصاد اسلامی حوزه دانشگاهیان علم و صنعت

پذیرش دانشجو در مدرسه اقتصاد اسلامی حوزه دانشگاهیان علم و صنعت

ثبت نام مدرسه اقتصاد اسلامی حوزه علوم اسلامی دانشگاه علم و صنعت ۲۸ آبان انجام ...

کتاب اقتصاد پولی اسلامی و نهادها: نظریه و عمل منتشر شد

کتاب اقتصاد پولی اسلامی و نهادها: نظریه و عمل منتشر شد

محتوای علمی این کتاب بر اساس مقالات علمی، سخنرانی‌ها و نقطه‌ نظرات تخصصی ارائه شده ...

مسئله محوری، مبنای موج جدید اقتصاد اسلامی است

مسئله محوری، مبنای موج جدید اقتصاد اسلامی است

مفید بودن نظریات اقتصاد اسلامی زمانی معنا خواهد داشت که در بهبود اوضاع زندگی انسان، ...

مسئله محوری، مبنای موج جدید اقتصاد اسلامی است

مسئله محوری، مبنای موج جدید اقتصاد اسلامی است

مفید بودن نظریات اقتصاد اسلامی زمانی معنا خواهد داشت که در بهبود اوضاع زندگی انسان، ...

دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر برگزار می شود

دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر برگزار می شود

دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر فردا، ۲۲ فروردین ماه در سالن همایش‌های دبیرخانه ...

دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر برگزار می شود

دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر برگزار می شود

دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر فردا، ۲۲ فروردین ماه در سالن همایش‌های دبیرخانه ...

دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر برگزار می شود

دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر برگزار می شود

دومین دوره جایزه اقتصاد اسلامی شهید صدر فردا، ۲۲ فروردین ماه در سالن همایش‌های دبیرخانه ...