استان-همدان

نرخ بیکاری همدان کاهش یافت

نرخ بیکاری همدان کاهش یافت

همدان- استاندار همدان گفت: نرخ بیکاری‌ استان همدان در فصل بهار سال گذشته ۸.۲ درصد ...

سد خرمرود پروژه ای با ۱۰۰ درصد مشارکت خصوصی

سد خرمرود پروژه ای با ۱۰۰ درصد مشارکت خصوصی

همدان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای ...

مدیران استانی با هنر خود منابع را جذب کنند

مدیران استانی با هنر خود منابع را جذب کنند

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: صندوق توسعه ملی هیچ تقسیم بندی استانی ندارد و ...

خسارت 840 میلیاردی سیل به کشاورزی همدان

خسارت 840 میلیاردی سیل به کشاورزی همدان

رئیس مدیریت بحران و مخاطرات سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: خسارت ناشی از سیل در ...

استان‌های کشورنقشه راه تأمین منابع مالی سرمایه گذاری راتدوین کنند

استان‌های کشورنقشه راه تأمین منابع مالی سرمایه گذاری راتدوین کنند

همدان-مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بر ...

همدان توانایی تبدیل شدن به پایگاه جذب سرمایه گذاری خارجی را دارد

همدان توانایی تبدیل شدن به پایگاه جذب سرمایه گذاری خارجی را دارد

همدان - مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و ...

رنگ و بوی اسکناس‌های نو در همدان

رنگ و بوی اسکناس‌های نو در همدان

همدان – محمد ملکیان گفت: همیشه بر اساس سنته دیرینه رسم است که مردم در ...

رنگ و بوی اسکناس‌های نو در همدان

رنگ و بوی اسکناس‌های نو در همدان

همدان – محمد ملکیان گفت: همیشه بر اساس سنته دیرینه رسم است که مردم در ...

رنگ و بوی اسکناس‌های نو در همدان

رنگ و بوی اسکناس‌های نو در همدان

همدان – محمد ملکیان گفت: همیشه بر اساس سنته دیرینه رسم است که مردم در ...