استان-هرمزگان

افزایش ۶۰ درصدی  مجازات های جایگزین حبس در هرمزگان

افزایش ۶۰ درصدی مجازات های جایگزین حبس در هرمزگان

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان از افزایش ۶۰ درصدی مجازات های جایگزین حبس در ...

قلعه فین به شکوه سابقش بر می‌گردد؟

قلعه فین به شکوه سابقش بر می‌گردد؟

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان هرمزگان از آغاز مرحله دوم مرمت قلعه فین ...

استاندار هرمزگان: شیلات حوزه استراتژیک اقتصاد هرمزگان است

استاندار هرمزگان: شیلات حوزه استراتژیک اقتصاد هرمزگان است

استاندار هرمزگان از صیدگاه میگو در بندرعباس بازدید و روند صید میگو توسط صیادان هرمزگانی ...

استاندار هرمزگان: شیلات حوزه استراتژیک اقتصاد هرمزگان است

استاندار هرمزگان: شیلات حوزه استراتژیک اقتصاد هرمزگان است

استاندار هرمزگان از صیدگاه میگو در بندرعباس بازدید و روند صید میگو توسط صیادان هرمزگانی ...