استارتاپ-ویکند

استارتاپ ویکند امنیت سایبری برگزار می‌شود

استارتاپ ویکند امنیت سایبری برگزار می‌شود

استارتاپ ویکند امنیت سایبری در دانشگاه خوارزمی با حضور فعالان استارتاپی، متخصصان بازاریابی و گرافیک ...

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه اندیشمندان و دانشمندان جوان در پارک تهران

برگزاری رویداد کارآفرینی ویژه اندیشمندان و دانشمندان جوان در پارک تهران

از سوی پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران استارتاپ ویکند جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با هدف ...