ارزیابی

شرط عرضه سهام ایران خودرو و سایپا

شرط عرضه سهام ایران خودرو و سایپا

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: سهام ایران خودرو و سایپا بعد از فروش اموال و ...

ابلاغ شیوه‌نامه جدید ارتقای سلامت نظام اداری

ابلاغ شیوه‌نامه جدید ارتقای سلامت نظام اداری

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان مالیاتی کشور از تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی چگونگی تشویق و ...

ابلاغ شیوه‌نامه جدید ارتقای سلامت نظام اداری

ابلاغ شیوه‌نامه جدید ارتقای سلامت نظام اداری

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان مالیاتی کشور از تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی چگونگی تشویق و ...

فراخوان 7میلیون نفر فاقد بیمه به دفاتر پیشخوان / شرط ِقسط‌بندی حق بیمه

فراخوان 7میلیون نفر فاقد بیمه به دفاتر پیشخوان / شرط ِقسط‌بندی حق بیمه

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره مهلت تعیین شده برای مراجعه افراد فاقد پوشش بیمه به ...

ارتقاء مستمرکارائی برای تحقق انتظارات سهامداران ضروری است

ارتقاء مستمرکارائی برای تحقق انتظارات سهامداران ضروری است

مدیرعامل پست بانک در جلسه با مدیران ستادی بانک با تأکید بر لزوم ارزیابی عملکرد ...

کاهش بازده دارایی‌ها

کاهش بازده دارایی‌ها

سیاوش وکیلی /کارشناس بازار سرمایه ...

جزئیات پوشش بیمه سلامت بر اساس ارزیابی وسع افراد

جزئیات پوشش بیمه سلامت بر اساس ارزیابی وسع افراد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری ...

جزئیات پوشش بیمه سلامت بر اساس ارزیابی وسع افراد

جزئیات پوشش بیمه سلامت بر اساس ارزیابی وسع افراد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری ...

بیمه سلامت اجباری شد

بیمه سلامت اجباری شد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از تصویب آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی ...