اخبار-بیمه-مرکزی

بیمه حوادث ساختمان؛ یک گام به جلو

بیمه حوادث ساختمان؛ یک گام به جلو

بینا:معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به تصویب بیمه حوادث طبیعی در کمیسیون ...

دخالتی در انتخاب مدیران بیمه‌ای ندارم

دخالتی در انتخاب مدیران بیمه‌ای ندارم

بینا:رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تأکید بر عزم این شرکت برای بازنگری در قانون بیمه ...

صنعت بیمه به دست مردم اداره شود

صنعت بیمه به دست مردم اداره شود

رئیس کل بیمه مرکزی:موضوع توانگری مالی و فنی شرکت های بیمه به صورت روزآمد از ...

بیمه شخص ثالث ایراد دارد

بیمه شخص ثالث ایراد دارد

بینا: قانون فعلی بیمه شخص ثالث کشور هم از حیث شکلی و هم از حیث ...