اخبار-بانکی

بزرگترین مشکل بانک ها چیست؟

بزرگترین مشکل بانک ها چیست؟

مطالبات معوق یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی است و این مشکل در صدر مشکلات ...

معوقات بانکی، ریشه رقابت بانک‌ها برای دادن سود بیشتر است

معوقات بانکی، ریشه رقابت بانک‌ها برای دادن سود بیشتر است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه مهم ترین مشکل نظام بانکی ...