اتاق-بازرگانی-ایران

اهمیت تشکیل تیم فراقوه‌ای برای مقابله با بحران رکود

اهمیت تشکیل تیم فراقوه‌ای برای مقابله با بحران رکود

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه چهار وزیر به رئیس جمهور و هشدار نسبت ...

خطر تعطیلی بنگاه‌ها با تداوم رکود

خطر تعطیلی بنگاه‌ها با تداوم رکود

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور با ...

کاهش تورم را متوقف کنید

کاهش تورم را متوقف کنید

بینا: رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون ...

نارضایتی بخش خصوصی از سیستم بانکی

نارضایتی بخش خصوصی از سیستم بانکی

بینا: رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به نارضایتی بخش خصوصی از سیستم بانکی گفت: امروز ...

خزانه بانک های ایران خالی است

خزانه بانک های ایران خالی است

بینا: رئیس اتاق بازرگانی تهران از سال سخت اقتصاد ایران، خالی بودن خزانه بانک‌ها، مطالبات ...

نیمی از مطالبات معوق بانک‌ها دست 600 شخص است

نیمی از مطالبات معوق بانک‌ها دست 600 شخص است

بینا: مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: طبق آخرین آمار 91 هزار میلیارد تومان مطالبات ...

لزوم همکاری دولت، بانک و بخش خصوصی

لزوم همکاری دولت، بانک و بخش خصوصی

بینا: رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه برای برون رفت از شرایط فعلی ...

فرآیند تصمیم‌گیری تسهیلات فسادزا شده

فرآیند تصمیم‌گیری تسهیلات فسادزا شده

بینا:رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، فرآیند تخصیص منابع ارزی درآمدهای نفتی ...