اتاق-ایران

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند

در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، نمایندگان با ۸۷ درصد آرا، ...

۶ پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

۶ پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی ۶ پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح ...

۶ پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

۶ پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی ۶ پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح ...

6 پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

6 پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

تهران-ایرنا- رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، 6 پیشنهاد اتاق ایران ...

6 پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

6 پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

تهران-ایرنا- رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، 6 پیشنهاد اتاق ایران ...

6 پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

6 پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های ارزی

تهران-ایرنا- رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، 6 پیشنهاد اتاق ایران ...

رتبه‌بندی شرکت‌های خصوصی/ پالایش شرکت‌های کاغذی

رتبه‌بندی شرکت‌های خصوصی/ پالایش شرکت‌های کاغذی

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران خواستار رتبه‌بندی شرکت‌ها شد و افزود: اطلاعات دقیقی از ...

رتبه‌بندی شرکت‌های خصوصی/ پالایش شرکت‌های کاغذی

رتبه‌بندی شرکت‌های خصوصی/ پالایش شرکت‌های کاغذی

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران خواستار رتبه‌بندی شرکت‌ها شد و افزود: اطلاعات دقیقی از ...

٣٠ هزار میلیارد تومان برای جبران کمبود موسسات پرداخت شد

٣٠ هزار میلیارد تومان برای جبران کمبود موسسات پرداخت شد

رییس اتاق بازرگانی ایران از پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان برای جبران کمبود موسسات مالی ...

٣٠ هزار میلیارد تومان برای جبران کمبود موسسات پرداخت شد

٣٠ هزار میلیارد تومان برای جبران کمبود موسسات پرداخت شد

رییس اتاق بازرگانی ایران از پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان برای جبران کمبود موسسات مالی ...