Fa En سه شنبه 24 تیر 1399 ساعت 0 و 42 دقیقه

سپرده قرض الحسنه جاری بانک ایران زمین

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

کارت بانکی

دارد

دسترسی آنلاین

دارد

تخفیف بیمه‌ای

ندارد

مدارک لازم

 • شرایط افتتاح حساب برای شخص حقیقی:
  داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
  نداشتن سابقه چک برگشتی
  حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده 21 قانون صدور چک
  نداشتن بدهی غیر جاری
  معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص
  برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق، داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است
  شرایط افتتاح حساب برای شخص حقوقی:
  دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا می باشند، به شرح مندرج در شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی
  شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تاسیس باشد
  ارائه مستندات مثبته در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد
  ارائه تائیدیه از وزارت خارجه برای سفارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهای بین المللی
  نداشتن سابقه چک برگشتی
  حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده 21 قانون صدور چک
  نداشتن بدهی غیر جاری

حساب قرض الحسنه جاری بانک گردشگری
سپرده قرض الحسنه جاری بانک ایران زمین
وام قرض الحسنه حساب جاری بانک ملی
سپرده قرض الحسنه جاری بانک دی
وام سپرده قرض الحسنه جاری بانک شهر
حساب قرض الحسنه جاری بانک رفاه کارگران
سپرده قرض الحسنه جاری بانک سامان
حساب قرض الحسنه جاری بانک سرمایه
حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک پاسارگاد